jcm-logo

10 Hukum Perintah Yang Elohim Berikan Untuk Semua Manusia

10 Hukum Perintah Yang Elohim Berikan Untuk Semua Manusia Jangan ada tuhan lain di hadapan-Ku Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya Jangan menyebut Nama Tuhan dengan sembarangan Ingat dan kuduskanlah hari Shabbat Hormati Ayah dan Ibumu Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan bersaksi dusta Jangan mengingini milik sesamamu