jcm-logo

Xilaskarın Duası xilas edəcək – isa məsihi qəbul et – Cənnətdəki Tanrı

Xilaskarın Duası xilas edəcək - isa məsihi qəbul et - Cənnətdəki Tanrı

Leave a comment

Your email address will not be published.