jcm-logo

Xəstəlik vaxtı edilən dua

Xəstəlik vaxtı edilən dua - İsa şəfa verir - Xəstəlik dövründə dua

Rəbbimiz İsa, Sən dünyaya dərdlərimizə şəfa olmağa və əzab-əziyyətlərimizə qatlaşmağa gəldin. Sən hər şeyə şəfa verməyə başladın və acısı və ehtiyacı olanlara rahatlıq gətirdin. Hal-hazırda xəstəliyimizin bu dönəmində vücumuduzdakı gücün, ruhumuzdakı cəsarətin və acımızdakı səbrin qaynağı olabiləcəyini diləyərək qarşına gəlmişik. Biz özümüzü xaç üzərində sənə daha yaxın ola bilməyimiz üçün və onların üzündən sənin çəkdiyin əziyyətə görə biz səbrli və ümidli olmalıyıq Əgər vəsiyyətin varsa, sağlamlığımı bərpa et ki, Sənin şərəfin, şöhrətin və bütün bəşəriyyətin qurtuluşu üçün çalışa bilim. Amin.