Samuel R. GarzaVideolarXoş gəlmisiniz

Tanrı kəlamına inanmağın əhəmiyyəti

Tanrı kəlamına inanmağın əhəmiyyəti

Tanrının kəlamı nədir? Bu xristiyan dini yazısından digər bir çox dini yazılara bənzər şəkildə sadəcə bir mətindirmi? Bu fantaziyadırmı və həqiqətlə bir əlaqəsi yoxdurmu? Bunlar ümumi olraq müsəlmanlardan aldığımız suallardır. Onlara görə Allah yeganə doğru Tanrıdır, Məhəmməd sonuncu peyğəmbərdir və Quran planetin yeganə müqəddəs kitabıdır. Rahib Samuel R Garza, Beynəlxalq Madrid kilsəsinin rahibi ilə bərabər Tanrının kəlamının nə olduğunu və nə üçün buna inanmağımız önəmli olmasını bizə öyrədir.

Bu davranış qaydalar tək xristiyanalıq üçün deyil ,bütün bəşəriyyət üçün keçərlidir. İndi Tanrının kəlamını görməzdən gələnlər mühakimə günü peşman olacaqlar. Biz hər hansı ölkədə, hər hansı bir ailədə və hər hansı dini bölgədə doğula bilərik, amma doğru yolu tapmaq və doğru yolda irəliləmək bizim vəzifəmizdir. Biz xristianlıqdan başqa bir inanc ilə doğulduğumuza və ya valideynlərimizin Məsih və onun kəlamı haqqında həqiqəti deməməsinə dair boş bəhanələri Tanrı qarşısında irəli sürə bilmərik. Heç kim Tanrının kəlamını sui istifadə edə bilməz. Həqiqəti aşkara çıxarmaq və Tanrı ilə aranızda birbaşa əlaqəni qurmaq məcburiyyətində olan sizsiniz.Bu əlaqələr Müqəddəs İncildəki Tanrı Kəlamını oxuyub təqib etdiyiniz təqdirdə qurula bilər. Amin.

Previous post

Tanrı kəlamına inanmağın əhəmiyyəti

Next post

Kilsənin həyatımızda vacibliyi

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.