Cənnətin - Atamızın Duası - Tanrıya-Atamıza etdiyimiz dua - Matta İncili
DualarXoş gəlmisiniz

Atamızın Duası

Cənnətin sənətkarı olan Atamız Thy adı ilə hörmətlidir, Thy səltənətinizə gəlib yer kürəsini Cənnətdə olduğu kimi edəcək. Bizə bu günlərdə gündəlik çörəyimizi ver, bizə qarşı günahkar olanları bağışladığımız kimi, sən də bizim günahkarlığımızı bağışla, tamahkarlığa düşməməyimiz üçün bizə nəzarət et, bizi iblisdən qurtar. Amin. Atamızın Duasının Vacibliyi Matta İncilində İsa …

READ MORE →