Düşmənlərinizi sevin - Gündəlik xristian ruhani mesajları
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Düşmənlərinizi sevin

Matta 5:44 – “Ancaq mən sizə deyirəm: düşmənləriniz sevin, sizə qarğış edənlərə dua edin, sizə nifrət edənlərə yaxşılıq edin və sizə acıqlı olan və sizi izləyən insanlar üçün dua edin.” Müqəddəs Bibliya bizə savaşmağı öyrətmir, nə də o müharibəyə özümüzü daxil etməyimizi öyrədir. İncil bizə sevgi, səbr və tolerantlığı öyrədir. Bibliya …

READ MORE →