qiyamət | Günün mesajı | sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Günün mesajı – sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə

İsa insanların bir-birinə necə münasibət göstərməsi barədə öyrəndikdə bu əmri bildirdi: “sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə”. Diqqət çəkici bir şəkildə bunu daha öncə bildiyimiz heç kimsə bizə öyrətməmişdi, çünki ola bilsin ki filosoflar və din müəllimləri bunu daha çox tələb etdiyinə inanırdılar. İsa təşkilatından bir neçə il əvvəl yəhudi …

READ MORE →