Gizlində vermək - Xristianlığın öyrədilməsi azərbaycan dilində
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Gizlində vermək

Gizlində vermək Matta 6:3-4 – “Kasıblara sədəqə verdiyiniz zaman sol əlinizə sağ əlinizin nə etdiyini bilməyə icazə verməyin, belə ki, verdiyiniz sədəqə gizli olmalıdır. Və gizli olanları görən atanız sizi mükafatlandıracaq.” Bu ayədə İsa bizə aydın şəkildə buyurur ki, Rəbbin yolunda verdiyimiz hər şey gizli verilməlidir. Tanrının kəlamı yalandan sədəqə verirmiş …

READ MORE →