Məsih, Sülh şəhzadəsi - düşmənləri sevən - həyatın işığı Məsih
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Məsih, Sülh şəhzadəsi

Vaftizci Yahya’nın Babası o doğulmadan öncə vəhy yolu ilə bu barədə xəbər almışdı, sitat: “Siz, övladınız yüksək dərəcəli peyğəmbər olaraq tanınacaqsınız, ona görə ki Rəbbin qarşısında gedib Onun yollarını hazırlayacaqsan Onun xalqına günahların əfvi vasitəsilə xilas olunacağını bildirəcəksən. Bu, Tanrımızın rəhmi sayəsində olacaq. Bu rəhmin sayəsində göydən gələn şəfəq üzərimizə …

READ MORE →