Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Gizlində vermək

Gizlində vermək

Matta 6:3-4 – “Kasıblara sədəqə verdiyiniz zaman sol əlinizə sağ əlinizin nə etdiyini bilməyə icazə verməyin, belə ki, verdiyiniz sədəqə gizli olmalıdır. Və gizli olanları görən atanız sizi mükafatlandıracaq.”

Bu ayədə İsa bizə aydın şəkildə buyurur ki, Rəbbin yolunda verdiyimiz hər şey gizli verilməlidir. Tanrının kəlamı yalandan sədəqə verirmiş kimi davrananları qiymətləndirmir və buna görə sədəqəni gizli verməyi bizlərə göstəriş verir.

Göstəriş məqsədilə verilmiş sədəqənin verilməsi üçün heç bir mükafat yoxdur. Xristian olmaq üçün etdiyimiz xeyirxahlıqlarımızı gizli saxlamalıyıq ki, Rəbbimiz bütün bunlara diqqət yetirir və O bizi yalnız yaxşı əməllərimizə görə mükafatlandıracaq. Amin.

Previous post

Düşmənlərinizi sevin

Next post

Günahlarınızı etiraf edin

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.