Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma - sonsuz həyat
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma

Tanrı mənəvi cəhətdən mükəmməl bir varlıqdır. Biz bunun sübutunu köhnə Əhdi-Cədid qanunda, Tevratda, Məsihin həyatında Yaradanın olmağını və mükəmməl yaranış olaraq göstərildiyini görürük, o din xadimlərinin “müqəddəslik incisi” adlandırılan xüsusa malikdir. Bizim günahlarımız əxlaqi xətalardır, biz Tanrının mənəvi ədalətindən və doğruluqdan ayrıldıq, başqa seçimlərə yönəldik: eqoist məmnuniyyət, digərlərinin təklənməsi və …

READ MORE →
xilas - Günün mesajı - İncil - fəth edilmiş ölüm - Tanrının oğlu - xilaskar İsa
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Günün mesajı – İncil

Rahib, Müqəddəs Paul İncilin bu şəkildə açıqlamasını verdi: İndi sizə qardaşlarım xoş xəbər çatdırım. Əgər sizə öyrətdiyim kəlama əməl edirsinizsə onda siz qurtlacaqsınız. Kortililər 15 : 3 – 4 . 11 İsa Müqəddəs hədislərə əsasən günahlarımız adına öldü, və dəf olundu, daha sonrada 3-c2 gün dirildi, Buna görə biz boyun …

READ MORE →
Yaxşı insanlar - Xəbər Məsih tərəfindən yerin tozundan taclandırılımış
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Yaxşı insanlar – Xəbər: Məsih tərəfindən yerin tozundan taclandırılımış

Bir çox insanı ideologiylar və dinlər bəşəriyyətin vəziyyətini çıxılmaz hala gətirmişdir. Məsələn, dünyəvi bəşəriyyətin insanlara öyrətməsi lüzumlu ünsürlər bunlardır: Yer çox böyük bir kainatda kiçik bir nöqtədir və buna görə də əsassızdır. İnsanlar zamanın bolluğunda müvəqqəti təkamül qazanırlar. Müasir insanlar dünyanın çevrəsinə xoş olmayan və zərər verən bir hücumdur. İnsanlar …

READ MORE →
sevmək - Yaxşı xəbər - önəmli suallara cavab vermək - həyatın məqsədi
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Yaxşı xəbər – önəmli suallara cavab vermək

Mühüm suallar mənbənin axtarışı ilə bağlıdır: Niyə biz mövcuduq? Həyatın məqsədi nədir? Xoşbəxtlik nədir və mən onu necə tapa bilərəm? İnsan olmanın dəyəri nədədir? Cavabların doğru olduğunu necə bilə bilərəm? İnsan dinlərinin və fəlsəfələrinin naliyyətlərini verdikləri nəticələrə görə qiymətləndirə bilərik. Əgər fikirləri bizə burada qəza nəticəsində var olduğumuzu, həyatımızın heç …

READ MORE →
sevdi - Xoş xəbər - doğruluq üçün motivasiya - Tanrı ilə əbədiyyət
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Xoş xəbər – doğruluq üçün motivasiya

Tanrı tərəfindən bağışlanma, istəklərimizi yerinə yetirmək üçün bir səbəb deyil, çünki əfv ediləcəyik. Günahlarımıza görə əfv, əldə etdikləri və axtardıqları uca çağrışa layıq olan həyatlara liderlik etmək üçün gözləyənlərin ümüd etdikləri Tanrı tərəfin təmin olunacaq. Bu yüksək çağırış, qüdrətli Tanrıyla ünsiyyətdə olmaq və ya əlaqələr olmaqdır. Tanri ilə ünsiyyət içində …

READ MORE →
xristianlara - Yaxşı insanlar - xəbər - Həqiqət - xristianalrın əleyhinə zülüm
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Yaxşı insanlar – xəbər – Həqiqət

Matta 5 : 10 – 11 – “nə xoşbəxlik doğruluq yolunda zülüm görənlərə, çünki göylərin hökmüranlığı onlarındır. Mənim ucbatımdan insanlar sizə küfr etdikdə, pis sözlər ilə təhqir etdikdə nə xoş sizə!”. Göründüyü kimi xristianlara qarşı bir sonrakı şiddət aktını, zülmünü eşitmədən çox öncə gözləmək məcburiyyətində deyilik. Bu haqqda İsaya vəhy edilmiş …

READ MORE →
Müsəlman - Önəmli suallar İsa Kimdir - İsa Tanrıdır - Tanrının peyğəmbəri Məsih
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Önəmli suallar İsa Kimdir?

Bu silsilədən bəzi önəmli suallar soruşuruq. Biz ilk olaraq bununla başlayırırq: İsa Kimdir? Müsəlman cavab verəcək ki, İsa Tanrının peyğəmbəri idi, amma Tanrının oğlu ola bilməz, çünki Tanrının tayı bərabəri yoxdu və yalnız bir Tanrı ola bilər. Bu aspektdən, belə bir məsələ İsanın dediklərinə uyğun gəlmir. Müsəlmanların açıqlamalarına əsasən xristianlar …

READ MORE →
Qonşunu - Məsihin qardaşları kimlərdir - Məsihin qonşuları - Məsihin öyrətdikləri,
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Məsihin qardaşları kimlərdir?

İsa birinin evində Tanrının aləmi haqqında öyrədərkən, İsanın anası Məryəmin, bacısı və qardaşları onu görməyə gəldilər. İzdiham onların keçməsi üçün çox böyük idi, bu səbəbdən anasının, bacılarının və qardaşlarının çöldə olmasına dair ismarıca İsaya söylənərək çatdırıldı. İsa bu hissəni öyrətdiyi məlumtlara daxil etdi. O ritorik olaraq soruşdu: “Anam kimdir? Qardaşlarım …

READ MORE →
Məsih, Sülh şəhzadəsi - düşmənləri sevən - həyatın işığı Məsih
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Məsih, Sülh şəhzadəsi

Vaftizci Yahya’nın Babası o doğulmadan öncə vəhy yolu ilə bu barədə xəbər almışdı, sitat: “Siz, övladınız yüksək dərəcəli peyğəmbər olaraq tanınacaqsınız, ona görə ki Rəbbin qarşısında gedib Onun yollarını hazırlayacaqsan Onun xalqına günahların əfvi vasitəsilə xilas olunacağını bildirəcəksən. Bu, Tanrımızın rəhmi sayəsində olacaq. Bu rəhmin sayəsində göydən gələn şəfəq üzərimizə …

READ MORE →
Yaxşı xəbər – Əlyazmalar - Yeni Əhdi Cədid - Yəhyanın İncili
Graham FordGünün mesajıXoş gəlmisiniz

Yaxşı xəbər – Əlyazmalar

Həm ibranicə yazılan hədislər və həm də Yeni Əhdi – Cədid müxtəlif zamanlarda fərqli müəlliflər tərəfindən yazılmış kitablar toplusudur. Kitabı çapaının icadından uzun müddət əvvəl yazılmış bu kitablar daha sonra surətlərini çıxarmaq üçün əllə yazılmağa başlanmışdır. Bu gün köhnə “Yeni Əhdi Cədid” dən başqa qismən və ya tamilə daha qədim …

READ MORE →