Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara - sonsuz əbədi həyat
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara

Matta 5:8 – “Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara, onlar Tanrını görəcəklər”. Rəbbimiz İsa Məsih belə demişdir, qəlbiniz pisliklərdən uzaq tutun və səmimiyyətlə başqaları arasında yaşayın. Tanrınızın kəlamı sevgi doludur. Həqiqi məhəbbət yalnız saf və təmiz ürəklə ifadə olunur. İsa Məsih ürəkdə pak olanlara bərəkət verib. Küfürü qəlbinizdə saxlamayın və ikiüzlülər …

READ MORE →
Tanrıdan öyrən və onun iradəsini izlə - heç vaxt Tanrının sevgisini bitirmə
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Tanrıdan öyrən və onun iradəsini izlə

Zəbur 143:10 – “Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, Çünki mənim Allahım Sənsən. Sənin Ruhun yaxşıdır, Düz yer üçün mənə yol göstər”. Bu ayə Padşah Davudun Zəbur kitabından götürülüb, burada Tanrıdan soruşur: Ey Rəbbim, məni sənin iradənə uyğun getməyi öyrət. “Kral Davud Tanrıya sonsuz sevgiylə bağlandı və həmişə Ona həmd …

READ MORE →
İsa adına şəfa - İsa tərəfindən reallaşan möcüzələr - İsanın gücü
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

İsa adına şəfa

Həvarilərin işləri 3:6 – “Peter dedi: «Gümüş və qızılım yoxdur, amma sənə nə verəcəyəm? Nəsirəli İsa Məsihin adı ilə qalx və get!”. Bu gün Nəsirəli İsa adına edilən bir möcüzəyə nəzər yetirəcəyik. İsanın adı şanıyla o qədər doludur ki, o səmaya yüksəldikdən sonra belə Məsih adının gücü ilə xalqını qoruyur …

READ MORE →
qardaşlar - Tanrı bizim gizli etdiyimiz günahı görür - Tanrı bu kainatın yaradıcısıdır
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Tanrı bizim gizli etdiyimiz günahı görür

Zəbur 139:13 – “Mənim daxili orqanlarımı qruan, anamın qarnında məni yaradan sən idin”. Tanrı bu kainatın yaradıcısıdır. Hər hansı bir parçacıq və ya hər hansı bir yarpaq Onun iradəsi olmadan hərəkət edə bilməz. Biz Onu görə bilmirik, amma O, planetdə mövcud olan hər bir ruhu görür. O, ürəklərimizi və böyrəyimizi …

READ MORE →
Tanrımsan - Tanrının rəhbərliyi - Gündəlik İncil duaları - xristian dindarları
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Tanrının rəhbərliyi

Məzmur 25:5 – “Məni doğru yönəlt və məni öyrət, çünki sən mənim xilaskar Tanrımsan və ümidim gün boyu içərisindədir”. Bu müqəddəs kitab, gündəli həyatımızda Tanrının rəhbərliyinə davamlı ehtiyacımızın yaxşı bir xatırladıcısıdır. Kral Davudun nümunəsi bizi həyatda yaşanan çətinliklər üzündən gün ərzində Tanrının rəhbərliyinə necə ehtiyac duyduğumuzu göstərir. O Tanrının özünə …

READ MORE →
təvəkkül - Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin - əməli-salehləri sarsıtmağa heç vaxt icazə verməyəcək
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin

Zəbur 55:22 – “Rəbbinizin sizə göndərdiyi yola təvəkkül edin və O sizə kömək edəcəkdir. O, əməli-salehləri sarsıtmağa heç vaxt icazə verməyəcək”. Tanrımız bizi çox sevdiyini deyir; “yükünüzü mənə təslim edin və mən sizin qayğınıza qalacağam” lakin biz zəif imanlı insanlar Onun sonsuz və şərtsiz sevgisinin dəyərini başa düşmürük. Onun sirlərini …

READ MORE →
Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır - Bizim mərhəmətli Tanrımızın şanı zəfər doludur
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır

Süleymanın məsəlləri 10:27 – “Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır”. Bizim mərhəmətli Tanrımızın şanı zəfər doludur. Onun bulaqından su içənlər heç vaxt susamayacaqlar. Bizim Tanrımız ilk, son və tək olan qurtuluş qaynağımızdır. Sevgisini qəlbimizdə tutduğumuz kimi eyni şəkildə ona olan qoxumuzu qorumalıyıq ki Rəbbimiz ömrümüzü uzatsın. Rəbinizdən ütün qəlbinizlə qorxun, belə olduğu …

READ MORE →
Çoban geyimindəki saxta peyğəmbərlərdən qorunun - axirət həyatı
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Çoban geyimindəki saxta peyğəmbərlərdən qorunun

Matta 7:15 – “Yalançı peyğəmbərlərdən uzaq durum onlar sizə çoban geyimində yaxınlaşarlar amma içdən yırtıcı qurdlardı”. Bu günkü mesajımız Müqəddəs Kitabın xəbərdar etdiyi saxta peyğəmbərlər haqqındadır. İman gətirməyən və ya bilməyən bir çox insan bu cürlərinə etibar edir və onları daha da gücləndirir. Sonra onlar bizim həyatımıza girərək, Tanrının adından …

READ MORE →
Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyin - Səssiz qalın
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyin

1 Peter 3:9-10 “Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyəsiniz, əksinə, yaxşı günlər görmək istəyənlər dilini pislikdən, dodaqlarını isə aldatmaqdan qorusun”. Bu günün mesajı bizi intiqam almamağı öyrədir və bizi pislikdən çəkinməyə çağırır. Müqəddəs Kitaba əsasən, bizə edilən pisliyin əvəzinə pislik ilə ödəmək lazım deyil. Kimsə pis niyyət ilə …

READ MORE →
qınama ki qınanılmayasan - Başqalarını mühakimə etməyin
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Başqalarını mühakimə etməyin

Luka 6:37 – “Mühakimə etmə ki mühakimə edilməyəsən, qınama ki qınanılmayasan, bağışla ki  bağışlanılasan”. Bu günün mesajı başqalarını qınamaq və  mühakimə etməklə bağlıdır. Məsihdən yeni yaradılmış ruhumuzun önəmli bir özəlliyi, sevgi dolu olması, başqalarına zərər verməməsi və yaxud kimsənin məhkum etməməsidir. Başqalarınızın gözündə pis görünən bir hekayə yaratmaqdan çəkinin. Bu vərdiş …

READ MORE →