Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Biz İsa tərəfindən seçilmişik

1 Piter 2:9-10 – “Siz özü-özülüyünüzdə müqəddəs bir xalq, əsilzadə papazlar olaraq seçilmiş insanlarsınız və sizi qaranlıq zülmətdən işığa çıxaranın möhtəşəm uğrunu çatdırmalısınız. Bir zamanlar siz toplum deyildiniz indi isə siz Tanrının toplumusunuz. Bir zamanlar siz mərhəmətə möhtacdınız , amma indi Tanrının mərhəmətinən bəhrələnirsiniz”.

Müqəddəs Kitab, Tanrının kəlamı, bu dünyada Məsihi qəbul etdiyimiz təqdirdə bu dünyadakı və əbədi həyatımızdakı vəziyyətimizin nə olacağını və Məsihi qəbul etmədən öncə qararanlığa qərq olmuş itkilərimizdən bəhs edir. O bizə qaranlıqda yol göstərir və onun xeyir duası bizim üçün əvəzolunmaz bir nemətdir. Yuxarıda göstərilən həqiqətlərin önəmini anlamalı və Tanrımızın sevgisinə qarşılıq verməliyik.

 

Previous post

Həyatın əsas məqsədi

Next post

How to resist temptation?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.