Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Biz İsa tərəfindən seçilmişik

1 Piter 2:9-10 – “Siz özü-özülüyünüzdə müqəddəs bir xalq, əsilzadə papazlar olaraq seçilmiş insanlarsınız və sizi qaranlıq zülmətdən işığa çıxaranın möhtəşəm uğrunu çatdırmalısınız. Bir zamanlar siz toplum deyildiniz indi isə siz Tanrının toplumusunuz. Bir zamanlar siz mərhəmətə möhtacdınız , amma indi Tanrının mərhəmətinən bəhrələnirsiniz”.

Müqəddəs Kitab, Tanrının kəlamı, bu dünyada Məsihi qəbul etdiyimiz təqdirdə bu dünyadakı və əbədi həyatımızdakı vəziyyətimizin nə olacağını və Məsihi qəbul etmədən öncə qararanlığa qərq olmuş itkilərimizdən bəhs edir. O bizə qaranlıqda yol göstərir və onun xeyir duası bizim üçün əvəzolunmaz bir nemətdir. Yuxarıda göstərilən həqiqətlərin önəmini anlamalı və Tanrımızın sevgisinə qarşılıq verməliyik.

 


ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Previous post

Həyatın əsas məqsədi

Next post

Gözəl Rəbbimə Şükr edirəm

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.