Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Dua yoxsa göstəriş?

Matta 6:7 – “Dua etdiyiniz zaman bütpərəstlər kimi çığırmağa davam etməyin, çünki onlar çox sözlərinin qışqırmaqla eşidiləcəyini düşünürlər”.

Müqəddəs kitabın hər hansı bir yerində çığırmağın duanın bir parçası olduğu haqqında deyilmir. Məzlumluq və təbiiliklə edilən dua həmişə Tanrıya yaxındır. Bəs özünü süni aparmaq duanın daha tez eşidilməsinə kömək edirmi? Təbii ki yox. Başqalarına göstəriş üçün dua edənlərə münafiqlər deyilir. Ona Tanrının Kəlamından olan təlimatları izləyərək dünyaya görünmək üçün yox, yalnız Tanrı üçün riyakarlıq olmadan sakitlikdə dua edək, Amin.

Previous post

Beware of False Prophets and their Teachings

Next post

Birlikdə dua edin

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.