Samuel R. GarzaVideolar

Yaşayan örnək bir xristiyan həyatı

Vaşinqton ABŞ-dan rahib Samuel R Garza bu gün bizlərə niyə tam olaraq Tanrının kəlamına əsasən həyatlarımızı davam etdirməyimizin və həqiqi bir xristiyan həyatı üçün başqalarına örnək ola bilməyimizin gərəkli olduğunu öyrədəcək. Bir çox insanlar Müqəddəs Kitabda yazıldığı kimi, bir xristian həyatı yaşamağın son dərəcə çətin və ya demək olar ki, qeyri-mümkün olduğunu söyləyirlər. İnternetdən çox istifadə edildikdə onlar üçün ibadətdə vaxt keçirmək lüzumsuz bir hal alır. Onlar bu dünyada qısa bir müddət qalacaqlarına inanırlar və bundan maxsiumum, bacardıqları dərəcədə zövq almaqdadırlar. Lakin onlar yer üzünün bir tranzit olduğunu unudurlar və nəhayətində onlar Tanrının bizə əmr etdiyi kimi həqiqi bir xristiyan həyatı yaşamağın önəmli olması üçün digər dünyada sonsuzadək yaşamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Tanrı sizlərdən razı olsun.

Previous post

Isa or Yeshua?

Next post

Günün mesajı - sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.