Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Tanrıdan öyrən və onun iradəsini izlə

Zəbur 143:10 – “Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, Çünki mənim Allahım Sənsən. Sənin Ruhun yaxşıdır, Düz yer üçün mənə yol göstər”.

Bu ayə Padşah Davudun Zəbur kitabından götürülüb, burada Tanrıdan soruşur: Ey Rəbbim, məni sənin iradənə uyğun getməyi öyrət. “Kral Davud Tanrıya sonsuz sevgiylə bağlandı və həmişə Ona həmd etdi. O, hər zaman Tanrıdan öyrənməyi və onun qoyduğu yola əməl etməyə imkan verməsini istədi.

Bu günün mesajı bizə Tanrının məqbul saydığı yolu öyrədir və itaət etməli olduğumuzu izah edir. Əgər Tanrını həqiqətən seviriksə o zaman bizdən onun bizim üçün uyğun gördüyü istiqamətdə hərəkət etməyimizi diləməliyik. Çünki o bizim Tanrımız və Yaradanımızıdır. Amin

Previous post

İsa adına şəfa

Next post

Ölüncəyə qədər imanlı ol

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.