DualarVideolarXoş gəlmisiniz

Gözəl Rəbbimə Şükr edirəm

Möhtəşəm Rəbbim, mən indi hər şey üçün Sənə təşəkkür etmək istəyirəm. İsanı mənə verdin və indi mən müqəddəs ruh olduğum kimi mənə bax. Mən ağlımı bu mövzu ətrafında idarə edə bilmirəm, çünki mən bilirəm ki, öz günahlarım ilə necə ləkələnmişəm. Ata, təbiətin gözəlliyinə görə sənə təşəkkür edirəm, Yamyaşıl ağaclı meşələrə görə, ada sularının kristal kimi təmizliyinə görə, günəşin istiliyi və işığı üçün, ay və parıldayan ulduzlar, Sənin bizim üçün seçkin toplumda xüsusi olaraq yer verdiyinə görə təşəkkürlər. Sən möhtəşəm və Zəhmli Atamızsan. Səni sevirəm! Amin.

Məzmur 100 : 4 – “Onun qapılarına sükranlarla və Onun dərgahına mədhlərlə daxil olun! Ona təşəkkür edin; Onun adına xeyir-dua verin!”.

Previous post

An Unsettled Briton: Confessions of a Second Generation, Christian, Immigrant

Next post

Xəstəlik vaxtı edilən dua

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.