Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır

Süleymanın məsəlləri 10:27 – “Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır”.

Bizim mərhəmətli Tanrımızın şanı zəfər doludur. Onun bulaqından su içənlər heç vaxt susamayacaqlar. Bizim Tanrımız ilk, son və tək olan qurtuluş qaynağımızdır. Sevgisini qəlbimizdə tutduğumuz kimi eyni şəkildə ona olan qoxumuzu qorumalıyıq ki Rəbbimiz ömrümüzü uzatsın. Rəbinizdən ütün qəlbinizlə qorxun, belə olduğu halda həyatınız  günahsız olacaqdır. Tanrıdan qorxan ürək sizi pislikdən qurtara bilər. Hər gün günah işlədiyinizə və Allahın iradəsinə qarşı çıxdığınıza görə, vicdanınız sizi dayandırır və Tanrıdan qorxmağınızı başa düşür. Nəticədə, həyatınızdakı Tanrıdanqorxun ki, həyatınız uzadılacaq və bərəkətlənəcəkdir. Rəbbimizin xoşbəxtliyini və Ona qürur duymasını təmin edən bir Tanrı həyatı yaşamaqdan daha yaxşı şey yoxdur. Amen

Previous post

Çoban geyimindəki saxta peyğəmbərlərdən qorunun

Next post

Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.