Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Sınaq və günaha girmə

Yaqub 1:12 – “Sınaqlara tab gətirən adam xoşbəxtdir. Çünki o, bəyənilib Tanrının Onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq”. Müqəddəs Müqəddəs Kitaba görə cəsarətlə davam edənlər, sınaq müddəti mükafatlandırılacaqlar. Həyat yolculuğu kədər və sevinclə doludur. Bu səfədə bir çox maneələr və sınaqlar ilə qarşılaşırıq. Tanrı onunla nə qədər sadiq olduğumuzu …

READ MORE →
Tanrının Padşahlığına - Günahkarlar Tanrının aləminə girməyəcəklər
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Günahkarlar Tanrının aləminə girməyəcəklər

1 Korinflilərə 6:9-10 – “Məgər bilmirsiniz ki, saleh olmayanlar Allahın Padşahlığına girməyəcəklər? Aldanmayın. Nə əxlaqsızlar, nə bütpərəstlər, nə zinakarlar, nə kişi fahişələr, nə kişibazlarnə oğrular, nə tamahkarlar, nə içki düşkünləri, nə təhqiramiz danışanlar, nə də soyğunçular Tanrının Padşahlığına girməyəcəklər”. Cənnət Tanrının taxtıdır və yer Onun ayaq taburudur. O bütün kainatın …

READ MORE →
Rəbbi - Gənclər və Tanrı arasındakı məsafə - Ey cavanlar Rəbbə tərəf gəlin
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Gənclər və Tanrı arasındakı məsafə

Vaiz 12:1 – “Bu səbəbdən çətin günlər gəlmədən, “zövq almıram” dediyin illər yaxınlaşmadan Günəş, Ay, ulduz və işıq qararmadan və yağmurdan sonra buludlar geri qayıtmadan gənclik günlərində səni yaradanı xatırla”. Bu günün mesajı erkən yaşlarında Rəbbi unutmuş gənc nəslinə aiddir. Onlar vaxtlarını pop və şouda keçirirlər. Tanrıya xidmət etməyən həyat …

READ MORE →
Dua Tanrı ilə ruhani bağlantıdır - dua etdiyiniz hər şeyi alacaqsınız
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Dua Tanrı ilə ruhani bağlantıdır

Mattan 21:22 – “Əgər iman gətirsəniz, dua etdiyiniz hər şeyi alacaqsınız”. Dua Tanrı ilə ruhani bağlantıdır. Bu Tanrı ilə bizim aramızda birbaşa əlaqə yaradar. Yalnız bu vasitə Tanrımıza səsimizi çatdıra biləcək gücə malikdir. Yalnız dualar vasitəsilə biz Tanrıya fəryad edir və bütün dilemmalarımızın həllinə yardım istəyirik. Tanrı bizdən güclü imanla …

READ MORE →
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

İsanı görməzdən gəlməyin

Matta 6:20 – “Bunu yerinə göy üzündə xəzinələr toparlayın. Orada nə güvə nə pas onları yeyib bitirir, nədəki dələduzlar girib oğurluyur”. Xristian olmaq İsanın öyrətdiklərini təqib etmək və sadəcə xristian ailəsində doğulduğumuz üçün bizi xristianlar olaraq çağrılacağımız anlamına gəlmir. Biz dünyadakı münasibətlərə və dəbdəbələrə çox asılı olduğumuz üçün qurtuluş ehtiyacımızı …

READ MORE →
Dünyəvi lükslar üçün Tanrını danma - Tanrını inkar etmə
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Dünyəvi lükslar üçün Tanrını danma

Matta 10:33 – “Əgər kim məni inkar etsə o zaman məndə Cənnətdəki Atamın yanında onu danacağam.” Bu xüsusi mesaj xristianlar adlananlar üçündir, lakin tez-tez Rəbb İsa Məsihi inkar edir və Onun adından utanırlar. Dünyəvi lükslər, maraq və eqoizmlər səbəbindən, onlar imanlarını və Rəbbi rədd edirlər. Bir çox hallarda Rəbbini öz …

READ MORE →
Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara - sonsuz əbədi həyat
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara

Matta 5:8 – “Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara, onlar Tanrını görəcəklər”. Rəbbimiz İsa Məsih belə demişdir, qəlbiniz pisliklərdən uzaq tutun və səmimiyyətlə başqaları arasında yaşayın. Tanrınızın kəlamı sevgi doludur. Həqiqi məhəbbət yalnız saf və təmiz ürəklə ifadə olunur. İsa Məsih ürəkdə pak olanlara bərəkət verib. Küfürü qəlbinizdə saxlamayın və ikiüzlülər …

READ MORE →
ölüm - Ölüncəyə qədər imanlı ol - sadiq qal və mən sənə həyat tacını verəcəyəm
Günün mesajıVideolarXoş gəlmisiniz

Ölüncəyə qədər imanlı ol

Vəhy 2:10 – “Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal və mən sənə həyat tacını verəcəyəm”. Özümüzü xristian adlandırmağımız yetərli deyildir, eyni zamanda Məsih sayəsində əməllərimizə diqqət edərək və onun öyrətidiyi yolu izləyərək imanlı qalmalıyıq. Ruhumuz və qəlbimizi tez-tez sorğu-sual etməliyik, İsa Məsih ilə çıxdığımız yolda səmimi və vicdanlıyıqmı? Biz ona …

READ MORE →
Tanrıdan öyrən və onun iradəsini izlə - heç vaxt Tanrının sevgisini bitirmə
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

Tanrıdan öyrən və onun iradəsini izlə

Zəbur 143:10 – “Mənə Sənin iradənə əməl etməyi öyrət, Çünki mənim Allahım Sənsən. Sənin Ruhun yaxşıdır, Düz yer üçün mənə yol göstər”. Bu ayə Padşah Davudun Zəbur kitabından götürülüb, burada Tanrıdan soruşur: Ey Rəbbim, məni sənin iradənə uyğun getməyi öyrət. “Kral Davud Tanrıya sonsuz sevgiylə bağlandı və həmişə Ona həmd …

READ MORE →
İsa adına şəfa - İsa tərəfindən reallaşan möcüzələr - İsanın gücü
Günün mesajıXoş gəlmisiniz

İsa adına şəfa

Həvarilərin işləri 3:6 – “Peter dedi: «Gümüş və qızılım yoxdur, amma sənə nə verəcəyəm? Nəsirəli İsa Məsihin adı ilə qalx və get!”. Bu gün Nəsirəli İsa adına edilən bir möcüzəyə nəzər yetirəcəyik. İsanın adı şanıyla o qədər doludur ki, o səmaya yüksəldikdən sonra belə Məsih adının gücü ilə xalqını qoruyur …

READ MORE →