jcm-logo

Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma

Tanrı mənəvi cəhətdən mükəmməl bir varlıqdır. Biz bunun sübutunu köhnə Əhdi-Cədid qanunda, Tevratda, Məsihin həyatında Yaradanın olmağını və mükəmməl yaranış olaraq göstərildiyini görürük, o din xadimlərinin “müqəddəslik incisi” adlandırılan xüsusa malikdir. Bizim günahlarımız əxlaqi xətalardır, biz Tanrının mənəvi ədalətindən və doğruluqdan ayrıldıq, başqa seçimlərə yönəldik: eqoist məmnuniyyət, digərlərinin təklənməsi və ya zərər görməsi. Uca Tanrının… Continue reading Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma

Günün mesajı – İncil

Rahib, Müqəddəs Paul İncilin bu şəkildə açıqlamasını verdi: İndi sizə qardaşlarım xoş xəbər çatdırım. Əgər sizə öyrətdiyim kəlama əməl edirsinizsə onda siz qurtlacaqsınız. Kortililər 15 : 3 – 4 . 11 İsa Müqəddəs hədislərə əsasən günahlarımız adına öldü, və dəf olundu, daha sonrada 3-c2 gün dirildi, Buna görə biz boyun əydik və itaət etdik. Bu… Continue reading Günün mesajı – İncil

Yaxşı insanlar – Xəbər: Məsih tərəfindən yerin tozundan taclandırılımış

Bir çox insanı ideologiylar və dinlər bəşəriyyətin vəziyyətini çıxılmaz hala gətirmişdir. Məsələn, dünyəvi bəşəriyyətin insanlara öyrətməsi lüzumlu ünsürlər bunlardır: Yer çox böyük bir kainatda kiçik bir nöqtədir və buna görə də əsassızdır. İnsanlar zamanın bolluğunda müvəqqəti təkamül qazanırlar. Müasir insanlar dünyanın çevrəsinə xoş olmayan və zərər verən bir hücumdur. İnsanlar öz genlərinin nəticəsi olmaqla qalmayıb,… Continue reading Yaxşı insanlar – Xəbər: Məsih tərəfindən yerin tozundan taclandırılımış